Spelregels

  • Per keer mag men twee stuks speelgoed lenen.
  • Wij verwachten het speelgoed na drie weken schoon terug. Wordt het speelgoed niet schoon ingeleverd en moeten wij het schoonmaken, dan bedraagt de boete € 5,00. Wilt u het speelgoed alsnog zelf schoonmaken dan kunt u het niet verlengen en ook geen nieuw speelgoed lenen. U neemt het schoon te maken speelgoed dan weer mee naar huis. Levert u hierdoor het (schoongemaakte) speelgoed te laat in, dan berekenen wij de gebruikelijke boete van € 0,75 voor iedere week dat het speelgoed te laat wordt ingeleverd.
  • Wilt u thuis alstublieft controleren of het speelgoed compleet is, zo niet wilt u dit dan melden. Voor ontbrekende onderdelen vragen wij een vergoeding van € 2,50 per onderdeel. Wanneer u het onderdeel alsnog terugbrengt binnen twee weken dan ontvangt u dit bedrag terug. Mocht het onderdeel essentieel zijn om het speelgoed uit te kunnen lenen dan beslist het bestuur over het boetebedrag.
  • Mocht het speelgoed te laat worden ingeleverd dan berekenen wij een boeten van € 0,75 per geleend stuk speelgoed per week. Na 6 weken van overschrijding wordt het verschuldigde boetebedrag met € 10,00 verhoogd.
  • Verlenging is mogelijk, tenzij het desbetreffende speelgoed gereserveerd is.
  • Voor het reserveren of aanvragen van bepaald speelgoed kunt u altijd bij ons terecht. Per keer kunt u 1 stuk speelgoed reserveren. De kosten hiervoor bedragen € 0,75 per reservering. U kunt niet onbeperkt bepaald speelgoed reserveren.
  • Mocht er onverhoopt schade aan het speelgoed ontstaan, gelieve dat zelf bij teruggave te melden. Er kan een vergoeding worden gevraagd. Dit ter beoordeling van de speel-o-theek medewerk(st)ers. Wanneer de schade niet door de medewerk(st)ers beoordeeld kan worden, dan wordt de schadeafhandeling aan het bestuur overgedragen.
  • Bij verlies of grove beschadiging is men verplicht de vervangingswaarde te betalen. U bent als lid aansprakelijk voor schade ten gevolge van ongevallen en/of diefstal van het aan u uitgeleende speelgoed